Čichací sůl V.1 NTGear

Vyprodáno

Signature čichací sůl Nordic Training Gear.

Čichací sůl perfektní pro začátečníky, ale i pro lidi, kteří už čichají nějakou dobu. Čichací sůl V.1 obsahuje dokonalou směs laboratorního chloridu amonného a uhličitanu sodného s 99,9% čistotou, v dóze navržené tak, aby tě pořádně nakopla (do nosu)! 

Návod: Chceš-li čichací sůl poprvé aktivovat, otevři lahvičku, přidej trochu vody, jako odměrku použij víko (méně je více), lahvičku zavři a dobře protřepej, dokud se lahvička nezahřeje. Pak už stačí jen otevřít a přivonět! 

Tip: Aby ti čichací sůl déle vydržela, při jejím používání ji nikdy neotevírej úplně. Místo toho sůl otevři vždy jen asi z poloviny - nevypaří se tak zbytečně moc látky. Po použití lahvičku rychle a pořádně zavři. 

Specifikace: 

  • Síla: 8/10. 
  • Trvanlivost: Asi 2-3 měsíce. 
  • Ručně vyráběné ve Švédsku. 
  • Obsahuje CHLORID AMONNÝ a uhličitan sodný.
  •  Čistá hmotnost 30 g. 

VAROVÁNÍ: Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné podráždění očí. Pokud potřebuješ vyhledat lékařskou pomoc, měj po ruce obal nebo štítek. Uchovávej mimo dosah dětí. Při používání výrobku nejez, nepij a nekuř. 

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachuj vodou. Pokud je to možné, vyjmi si kontaktní čočky a pokračuj ve vyplachování. Při přetrvávajícím podráždění očí: Vyhledej lékařskou pomoc. Obsah a nádoba se odevzdávají do autorizovaného zařízení na likvidaci odpadu. Neužívej, pokud jsi těhotná. V případě pochybností se před použitím poraď s lékařem. 

Pokud hledáš jiný produkt, napiš nám, domluvíme se na dropu.  

450,00 Kč